Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και χρήση βιομετρικών συστημάτων: Γνωμοδότηση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων


Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε τη Γνωμοδότηση 2/2018  βάσει του Άρθρου 58(3)(β) του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων.
Όπως αναφέρεται το Γραφείο της Επιτρόπου λαμβάνει καθημερινά παράπονα/καταγγελίες για τη χρήση συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης και βιομετρικών από τους εργοδότες στους χώρους εργασίας.
Με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας/εργοδοτών απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων/εργαζομένων έχουν αυξηθεί, γι αυτό με τη νέα Γνώμη/Οδηγία διευκρινίζονται ορισμένα θέματα που ήδη αναφέρονται στις δύο υπάρχουσες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Γραφείο της Επιτρόπου για τις Εργασιακές Σχέσεις και τη Βιντεοπαρακολούθηση.
Δείτε τη Γνώμη 2/2018 

Σχόλια