Θέση Νομικού Συμβούλου στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ


H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με έδρα το Παρίσι της Γαλλίας επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο. Ο Νομικός Σύμβουλος θα είναι μέλος της ομάδας προστασίας ή της νομικής ομάδας είτε στα κεντρικά γραφεία στο Τμήμα Διεθνούς Προστασίας είτε σε περιφερειακό γραφείο ή σε χώρα ή υποεπιτροπή και μπορεί, ανάλογα με το μέγεθος και τη δομή του Γραφείου, να είναι επικεφαλής της μονάδας προστασίας ή νομικής υπηρεσίας.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι η Υπηρεσία του ΟΗΕ που παρέχει βοήθεια και προστασία στους πρόσφυγες. Ιδρύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1950 από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άρχισε να λειτουργεί το 1951.
Βασικά απαιτούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία:
-Προπτυχιακό δίπλωμα (ισοδύναμο πτυχίου BA / BS), κατά προτίμηση με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, το νόμο για τους πρόσφυγες ή / και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο συν τουλάχιστον έξι έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (ισοδύναμο Master) με 5 έτη ή διδακτορικό δίπλωμα (ισοδύναμο διδακτορικού διπλώματος) συν 4 έτη προηγούμενης σχετικής εργασιακής εμπειρίας μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτό.
-Εξαιρετική ικανότητα νομικής έρευνας, αναλυτική και συντακτική ικανότητα.
-Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας και της γλώσσας εργασίας του σταθμού ΟΗΕ εάν δεν είναι αγγλικά.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 8 Νοεμβρίου 2018.
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια