Στη Βουλή τα νομοσχέδια για τη δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και την τροποποίηση του Νόμου για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία


Ξεκίνησε η συζήτηση των δύο νομοσχεδίων που αφορούν τη δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και την τροποποίηση του Νόμου για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου, οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών, καθώς και η ταχεία εκδίκαση εμπορικών υποθέσεων θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της χώρας μας προς την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.
Ο κ. Νικολάου επισημαίνει ακόμη ότι «έχοντας τροχοδρομήσει τις διαδικασίες που θα επιταχύνουν την εκδίκαση των αστικών υποθέσεων των πολιτών μέσα από τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης που θα ολοκληρωθεί το 2020, προχωράμε σε μια καινοτομία στην αστική δικαιοδοσία, τη δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου, το οποίο θα αναλάβει την εκδίκαση, με ταχείες διαδικασίες, μιας σειράς κατηγοριών αστικών υποθέσεων με έντονο εμπορικό χαρακτήρα και μεγάλου ύψους επίδικης διαφοράς.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω δικαστήριο θα επιλαμβάνεται υποθέσεις που αφορούν, για παράδειγμα, διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων, διαφορές που σχετίζονται με αγορές, πωλήσεις, εξαγωγή ή μεταφορά αγαθών, εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου, ή άλλων φυσικών πόρων, τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα που σχετίζονται με εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, θέματα εμπορικής εκπροσώπησης, πνευματικής ιδιοκτησίας, διαιτησίας, κ.ά.
Με τη λειτουργία δύο Εμπορικών Δικαστηρίων – σε δύο επαρχίες – που υπολογίζεται ότι θα διαχειρίζονται σε λιγότερο από ένα χρόνο περίπου 200 έως 250 υποθέσεις που αφορούν επίδικες διαφορές άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη εφόσον το δικαστήριο αυτό θα αποτελεί πλέον αξιόπιστη επιλογή για δικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται από ή μέσω Κύπρου επιλέγουν δικαστικές δικαιοδοσίες άλλων χωρών και ειδικότερα χωρών που έχουν αντίστοιχες διαδικασίες με αυτές του νέου Εμπορικού Δικαστηρίου και οι οποίες διακρίνονται από την ταχύτητα και την εξειδίκευση.
Το νομοσχέδιο που συζητήθηκε σήμερα, περιλαμβάνει πρόνοιες που αφορούν στη δομή, την καθ’ ύλην δικαιοδοσία του, τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό δικαστή Εμπορικού Δικαστηρίου, και τη δυνατότητα έφεσης κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πέντε θέσεις δικαστών που θα στελεχώσουν το Δικαστήριο έχουν περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του 2019. Επισημαίνεται ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο μελετήθηκαν αντίστοιχα πρότυπα άλλων χωρών και προτιμήθηκε το ιρλανδικό μοντέλο, το οποίο φάνηκε να είναι επιτυχημένο και ότι μπορεί ευκολότερα να εφαρμοσθεί στην Κύπρο. 
Ένα δεύτερο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη αξία στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάδειξη του τόπου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών είναι το νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα πλεονεκτήματα επιλογής της Κύπρου και ειδικότερα του νομικού της πλαισίου για σκοπούς επίλυσης εμπορικών διαφορών, που ανακύπτουν από εμπορικές ή επιχειρηματικές διασυνοριακές δραστηριότητες, με διαιτησία, εφόσον η χώρα μας διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ως ιδανική γέφυρα εμπορικών δρόμων τριών ηπείρων και αποτελεί ένα από τα σημαντικά περιφερειακά οικονομικά και επιχειρηματικά κέντρα για προσέλκυση ξένων επενδύσεων».

Σχόλια