Σαρωτικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη: Μειώνονται οι δικαστές του Ανώτατου από 13 σε 5, ιδρύονται νέα δικαστήρια και Σχολή δικαστών


Κι ενώ η κρίση στο θεσμό της δικαιοσύνης συνεχίζεται αμείωτη, η εφημερίδα Καθημερινή με ρεπορτάζ της στο φύλλο της 20ης Ιανουαρίου αποκαλύπτει τις ριζικές αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη για την τελική ενημέρωση του Προέδρου ενόψει του γεγονότος ότι θα συναντηθεί στις 24 Ιανουαρίου με τους 13 δικαστές του Ανωτάτου για να τους επιδώσει το πακέτο της μεταρρύθμισης στο χώρο της δικαιοσύνης. Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο αριθμός των δικαστών του Ανωτάτου θα μειωθεί στους πέντε μέσα σε περίοδο μικρότερη των τεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, νέο Εφετείο, θα τροποποιηθεί η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, θα ιδρυθεί Σχολή Δικαστών, Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο, καθώς και Δικαστική Υπηρεσία.
Η εφημερίδα αναφέρεται ειδικότερα στις εξής μεταρρυθμίσεις, όπως γνωστοποιήθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Ιωνά Νικολάου:  
-Παραμένει το Ανώτατο Δικαστήριο μέχρι που να φτάσει η σύνθεσή του στους πέντε δικαστές και παίρνει τις δικαιοδοσίες του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Οι δικαστές με τη σημερινή σύνθεση των 13 θα συνεχίσουν να εκδικάζουν τις καθυστερημένες υποθέσεις. Το 2022 από τους 13 σημερινούς δικαστές, οι οκτώ θα έχουν αφυπηρετήσει και οι πέντε θα συγκροτούν το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Δηλαδή το Συνταγματικό επανασυγκροτείται . Τροποποίηση στον νόμο περί απονομής της δικαιοσύνης.
-Συγκροτείται νέο Εφετείο, το οποίο θα λειτουργεί σε τμήματα. Αν οι δικαστές τελικά θα είναι 16 τότε θα έχουμε ένα πρόεδρο και πέντε τμήματα. Τα τρία θα είναι αστικά μαζί με τις ειδικές δικαιοδοσίες. Το τέταρτο τμήμα θα είναι το ποινικό και το πέμπτο το διοικητικό. Αυτοί οι δικαστές θα ξεκινήσουν να εκδικάζουν υποθέσεις που είναι σήμερα σε εκκρεμότητα, καθώς και τις νέες υποθέσεις.
-Τροποποιείται και η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, που σήμερα απαρτίζεται μόνο από δικαστές του Ανωτάτου και με τη μεταρρύθμιση, θα απαρτίζεται από δικαστές του Ανώτατου Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, του Επαρχιακού Δικαστηρίου, του Διοικητικού Δικαστηρίου, της Ένωσης Δικαστών, από μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και τον Γενικό Εισαγγελέα.
-Η πρόθεσή μας είναι να υπάρξει αυτή η δυνατότητα που σήμερα δεν υπάρχει, αν π.χ. κάποιος αμφισβητεί απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, καθόσον αφορά την πρόσληψη, την προαγωγή κ.ά. των δικαστών, να μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.
-Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα είναι και τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας.
Γίνεται μια μελέτη για τα κριτήρια πρόσληψης, αξιολόγησης και προαγωγής δικαστών, όπως αυτά καθορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την GRECO.
-Δημιουργείται Σχολή Δικαστών (υπάρχουν ήδη τα πακέτα των σχετικών νομοθετημάτων) . Η GRECO ζητά να γίνεται εξειδικευμένη εκπαίδευση των δικαστών σε θέματα δικαστικής ηθικής, συγκρούσεις συμφερόντων και θέματα διαφθοράς. Η Σχολή Δικαστών θα παρέχει μαθήματα τόσο κατά την είσοδο σε αυτή όσο και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
-Συστήνεται Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο.
-Ειδική διαδικασία εκδίκασης για χρηματοπιστωτικές διαφορές.
-Δικαιοδοσία επίλυσης μικρών διαφορών.
-Δημιουργείται Δικαστική Υπηρεσία. Δηλαδή η διοίκηση των δικαστηρίων δεν θα γίνεται πια από τους δικαστές. Βρίσκεται στο στάδιο μελέτης το νομοσχέδιο το οποίο θα καθορίσει ότι όλοι πλην των δικαστών θα υπάγονται στη Δικαστική Υπηρεσία, η οποία θα λειτουργεί δυνάμει νόμου, θα έχει γενικό διευθυντή, ενώ θα προΐσταται ένα Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται οι δικαστές και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών.  
Διαβάστε το ρεπορτάζ της Καθημερινής εδώ
Δείτε επίσης: Συγγένεια Δικαστή με Δικηγόρο: Το θέμα της Αμεροληψίας του Δικαστηρίου όπως κρίθηκε σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι αναλογίες με την Κύπρο

Σχόλια