Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος που ενσωματώνει και την Οδηγία EE 2015/2436


Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Τμήματος  Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:
«Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος που ενσωματώνει και την Οδηγία EE 2015/2436», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9.00 – 13.00 στη Λευκωσία, στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, αίθουσα Μακεδονία.
Η ημερίδα διοργανώνεται για ενημέρωση του δικηγορικού κόσμου της Κύπρου.
Δηλώσεις συμμετοχής: αποστέλλοντας συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stsokou@drcor.mcit.gov.cy, είτε στο τηλεομοιότυπο με αριθμό 22404489, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2019.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σχόλια