Επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ για απώλεια φακέλου ασθενούς


Χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού 2016/679 και του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου 125(I)/2018.
Συγκεκριμένα, ασθενής υπέβαλε καταγγελία στην Επίτροπο ότι το αίτημα για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στον ιατρικό της φάκελο δεν ικανοποιήθηκε από το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, επειδή ο φάκελος δεν μπόρεσε να εντοπιστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Μετά από διερεύνηση της υπόθεσης και την ανακοίνωση της εκ πρώτης όψεως παραβίασης του Κανονισμού 2016/679 στις 30/7/2018, επιβλήθηκε στις 7/11/2018, διοικητικό πρόστιμο ύψους €5000 στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ για απώλεια φακέλου ασθενούς. Για μετριασμό της ποινής λήφθηκαν υπόψη τα γεγονότα του παραπόνου, τα μέτρα που λήφθηκαν από το Νοσοκομείο για βελτίωση των μέτρων προστασίας δεδομένων των ιατρικών φακέλων των ασθενών, το γεγονός ότι υπήρξαν προγενέστερες αποφάσεις για απώλεια φακέλου, καθώς και το ευαίσθητο των δεδομένων που περιείχε ο φάκελος.
Σύμφωνα με το άρθρο 2(1) του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018, Ν. 125(I)/2018, παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σημαίνει τη παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Σχόλια