Στατιστικά στοιχεία μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων


Στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μετά την έναρξη εφαρμογής του Γεν.Κανονισμού (GDPR) έδωσε στη δημοσιότητα το ως άνω Γραφείο. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Από την ημερομηνία εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), 25 Μαΐου 2018, μέχρι το τέλος του 2018 το Γραφείο Επιτρόπου:
- έχει δεχθεί 281 παράπονα, από τα οποία τα 103 αφορούσαν διαφημιστικά μηνύματα (spam),
- έχει λάβει 32 Γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και
- έχει εκδώσει 4 Αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 11,500 ευρώ.
Στο σύστημα συνεργασίας των Αρχών Προστασίας Δεδομένων, έχουν καταχωριστεί 255 διασυνοριακές υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί 2 Αποφάσεις».

Σχόλια