Το Ανώτατο ακύρωσε την προκήρυξη για το διορισμό νέων δικαστών


To Aνώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την προκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων δικαστών, καθώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ημερομηνίας 21.2.2019, αναμένει την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την πρόσληψη δικαστών. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
"Το Ανώτατο Δικαστήριο σε συνεδρία του ημερομηνίας 11.2.2019 αποφάσισε όπως ακυρώσει την προκήρυξη για πλήρωση νέων θέσεων Δικαστών επί του παρόντος, ενόψει της ΄Εκθεσης των Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αναφορικά με θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την πρόσληψη Δικαστών, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, στις 18.3.2019.
Όπως είναι γνωστό, το Ανώτατο Δικαστήριο στην προσπάθεια προώθησης της Μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του Δικαστικού μας Συστήματος, ζήτησε τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη θέσπιση κριτηρίων διορισμού και προαγωγής των Δικαστών".  

Σχόλια