Αναθεώρηση Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας: Ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου


Ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα: "Οι Εμπειρογνώμονες οι οποίοι ανέλαβαν την αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, θα επισκεφθούν την Κύπρο μεταξύ 4-7 Μαρτίου 2019 και θα έχουν συναντήσεις με το Ανώτατο Δικαστήριο, την Επιτροπή Θεσμών, την Επιτροπή Μεταρρύθμισης και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.  Επίκεντρο των επαφών τους θα είναι κυρίως η ανασκόπηση με την Επιτροπή Θεσμών της μέχρι σήμερα πορείας του Έργου, καθώς και οι μελλοντικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση στο Ανώτατο Δικαστήριο της τελικής τους Έκθεσης".

Σχόλια