Είκοσι (20) θέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης


Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του σε σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων, προτίθεται να απασχολήσει μέχρι 20 άτομα, 17 στη Λευκωσία και 3 στη Λεμεσό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον 10 μήνες.
Μεταξύ των Ελάχιστων Προσόντων και Προϋποθέσεων είναι το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Νομικών ή Θετικών Επιστημών αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 (μεσάνυχτα).
Οι αιτήσεις να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy

Σχόλια