Ένας χρόνος GDPR: Στατιστικά στοιχεία από το Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων


Στις 25/5/2019 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημερομηνία εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)
Με την αφορμή αυτή, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε ανακοίνωση με στατιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα το Γραφείο:
- έχει δεχθεί 424 παράπονα, από τα οποία τα 135 αφορούσαν διαφημιστικά μηνύματα (spam) ενώ μεγάλη μερίδα στην μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση / κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και παράπονα που αφορούσαν στην νομιμότητα των Κλειστών Κυκλωμάτων Βιντεοπαρακολούθησης,
- έχει λάβει 49 Γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων,
- έχει εκδώσει 16 Αποφάσεις εκ των οποίων στις 9 επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 36,900 ευρώ,
- έχει λάβει δηλώσεις για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων από 442 οργανισμούς του δημόσιου τομέα και 828 του ιδιωτικού τομέα
- έχει διεξάγει 9 αυτεπάγγελτους ελέγχους.
Επιπλέον, το Γραφείο Επιτρόπου είναι η Επικεφαλής Εποπτική Αρχή για 12 υποθέσεις διασυνοριακής συνεργασίας από τις 416 που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα, και αφορούν σε εταιρείες των οποίων η κύρια εγκατάσταση βρίσκεται στην Κύπρο.

Σχόλια