O νέος νόμος για τους Ορκωτούς Μεταφραστές: Τί θα ισχύει για τις μεταφράσεις των δικηγόρων


Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος  45(Ι) του 2019 εισάγει το θεσμό του Ορκωτή Μεταφραστή. 
Ποιοί μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών  ότι-
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,
(β) έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή/και της τουρκικής γλώσσας,
(γ) είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο έχει ως αντικείμενο (i) τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας, (ii) τις ξένες γλώσσες, ή (iii) άλλα θέματα, νοουμένου ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας,
(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,
(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία ή την εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα, και
(στ) έχει με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτή εξέταση που διενεργείται από το Συμβούλιο για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7:
Νοείται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει για- (i) Πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του μεταφραστή για συνεχόμενη περίοδο δύο (2) ετών, ή/και (ii) τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στο ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών που τηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 4.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, το Συμβούλιο διενεργεί κάθε δύο (2) έτη, ή και νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, η εγγραφή στο Μητρώο έχει πενταετή χρονική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής και δύναται να ανανεωθεί για επιπρόσθετες περιόδους διάρκειας πέντε (5) ετών κάθε φορά, έπειτα από την υποβολή νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 (1), η ιδιότητα του ορκωτού μεταφραστή είναι ασυμβίβαστη με την υπηρεσία σε μόνιμη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στη δημόσια υπηρεσία, στην εκπαιδευτική υπηρεσία, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε αρχές τοπικής διοίκησης.
Τι ισχύει για τους Δικηγόρους
Σύμφωνα με το άρθρο 14 (2), πρόσωπο το οποίο ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, καθώς και το δικηγορικό γραφείο στο οποίο αυτό εργάζεται, οφείλουν να απέχουν από τον χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης συνδέεται με έγγραφα που το εν λόγω πρόσωπο έχει μεταφράσει:
Νοείται ότι δικηγόρος ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο δύναται να διενεργεί μεταφράσεις οι οποίες αφορούν μόνο υποθέσεις που χειρίζεται ο ίδιος ή το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργάζεται και οι εν λόγω μεταφράσεις δύναται κατ’ εξαίρεση να γίνονται αποδεκτές ως πιστοποιημένες μεταφράσεις από τα δικαστήρια και τις αρχές της Δημοκρατίας, εφόσον συνοδεύονται από ένορκο δήλωση, στην οποία αναφέρεται ο εξαιρετικός λόγος για τον οποίο διενεργείται η συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση μετάφραση.
Δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου στο cylaw.org

Σχόλια