Αναθεώρηση Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς (Σεπτέμβριος 2019)


Aναθεωρημένη έκδοση του Οδηγου Δικαστικής Συμπεριφοράς (Σεπτέμβριος 2019) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο, «τηρουμένων των προνοιών του Συντάγματος και των Νόμων και της νομολογίας, ο παρών Οδηγός Δικαστικής Συμπεριφοράς, ακολουθεί τις Aρχές περί Δικαστικής Συμπεριφοράς γνωστές ως Αρχές Bangalore (Bangalore Principles of Judicial Conduct) και το Guide to Judicial Conduct της Αγγλίας. Περιέχει βασικές κατευθυντήριες αρχές δικαστικής συμπεριφοράς προς ενίσχυση της Δικαστικής Ακεραιότητας. Οι αρχές αυτές προορίζονται για να παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια στους δικαστές (ο όρος περιλαμβάνει για πρακτικούς λόγους τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες που υπηρετούν στο δικαστικό σώμα) οι οποίοι διατηρούν την ευθύνη ως προς την απόφασή τους εάν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή συμπεριφορά είναι κατάλληλη ή όχι». Δείτε τον Οδηγό εδώ

Σχόλια