Νόμιμη η προσφυγή που στρέφεται κατά περισσότερων πράξεων που αποτελούν μία ενιαία διοικητική πράξη (Διοικ.Δικαστήριο)


Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Διοικητικό Δικαστήριο στα πλαίσια εκδίκασης προδικαστικής ένστασης που άσκησε η Δημοκρατία επί διοικητικής προσφυγής διοικούμενης. Στην ένσταση υποστηριζόταν ότι η προσφυγή στρεφόταν κατά περισσοτέρων από μία διοικητικών πράξεων και ως εκ τούτου δεν ήταν παραδεκτή η άσκηση της. Ωστόσο το Δικαστήριο υιοθέτησε την άποψη του συνηγόρου της αιτήτριας και δέχθηκε ότι η εν λόγω προσφυγή προσέβαλε μία και μόνο διοικητική πράξη και όχι ξεχωριστές, αυτοτελείς και μη συναφείς μεταξύ τους διοικητικές πράξεις , ανεξάρτητα αν εφαρμόστηκαν περισσότεροι νόμοι και κανονισμοί κατά την έκδοσή της.
(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Δημοσθένη Στεφανίδη)
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια