Νέος Διαδικαστικός Κανονισμός: Ο Περί Διαχείρισης Τεκμηρίων σε Ποινικές Διαδικασίες

Νέο Διαδικαστικό Κανονισμό εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο και συγκεκριμένα τον περί Διαχείρισης Τεκμηρίων σε Ποινικές Διαδικασίες Διαδικαστικό Κανονισμό του 2019. Ο κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας που εγινε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 (αρ.4122). Δείτε το πλήρες κείμενο του νέου κανονισμού εδώ

Σχόλια