Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων των δικηγόρων: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έναρξη


Το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε τις ακόλουθες ημερομηνίες για διεξαγωγή κατά το έτος 2019 των εξετάσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου.
Oι εξετάσεις αρχίζουν τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 με το μάθημα του Ποινικού Δικαίου στις 15.00.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Οκτωβρίου 2019 είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2019.
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2019.
Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 28η Νοεμβρίου 2019.

Σχόλια