Προσωπικά δεδομένα: Εκτεθειμένοι φάκελοι στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λευκωσίας


Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Εκτεθειμένοι φάκελοι στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λευκωσίας (ΕΕΕΑΕ)
Με το συγκεκριμένο παράπονο/καταγγελία αποφασίστηκε ότι υπήρξε παραβίαση των μέτρων ασφαλείας (Άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 2016/679), εφόσον τρίτο άτομο μπορούσε να έχει πρόσβαση σε δεδομένα φακέλων που βρίσκονταν εκτεθειμένα «είτε σε ανοικτά κασόνια στο πάτωμα του γραφείου της γραμματείας της ΕΕΕΑΕ, στον 3ο όροφο του ΥΠΠ είτε σε συρτάρια τύπου ρόνεο στον διάδρομο έξω από το εν λόγω γραφείο τα οποία είναι ξεκλείδωτα».
Έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 58 παρ. 2 του ΓΚΠΔ 2016/679 και τις διορθωτικές εξουσίες που δίδει στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και:
(α) το γεγονός ότι συμμορφώθηκε η ΕΕΕΑΕ στις υποδείξεις του Γραφείου για λήψη περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, ούτως ώστε να καθιστούν τις πράξεις του σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού (βλ. Άρθρο 58, παρ. 2, εδάφιο δ),
(β) απώτερος σκοπός της εφαρμογής των προνοιών του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων από τους διάφορους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία τους και η διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή παραλείψεων που υπάρχουν στα υφιστάμενα συστήματα των υπευθύνων επεξεργασίας,
απευθύνθηκε προειδοποίηση προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα στο τμήμα Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) όπως, στο μέλλον, τηρούνται τα δέοντα μέτρα ασφάλειας με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για πρόσβαση σε δεδομένα φακέλων, οι οποίοι φυλάγονται στο τμήμα, από τρίτα άτομα. (dataprotection.gov.cy)
(εικόνα αρχείου)

Σχόλια