Αυξάνονται από 3 σε 5 οι δικαστές του διοικητικού δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας


Την αύξηση των δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας από 3 σε 5 προβλέπει νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 13.0.2019 και τελεί υπό επεξεργασία στην Επιτροπή Νομικών.
Όπως αναφέρεται, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας νόμου έτσι ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των Δικαστών που θα συγκροτούν το εν λόγω Δικαστήριο, από τρεις (3) σε πέντε (5) και να καθορίζεται ποιος θα ασκεί καθήκοντα Διοικητικού Προέδρου του Δικαστηρίου. 
Yπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είχε διορίσει τον περασμένο Μάιο με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους, στη μόνιμη θέση Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας τις κ.κ. Βούλα Κουρουζίδου Καρλεττίδου, Μαργαρίτα Παπαντωνίου και Χριστιάνα Μιχαηλίδου. (cylegalnews.com)

Σχόλια