Πρόσληψη Δικηγόρου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες με ετήσιο μισθό 45,000 ευρώ


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες.
Η απασχόληση θα είναι πάνω σε πλήρη βάση με μέγιστη περίοδο απασχόλησης πέντε ετών.
Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός θα ανέρχεται στις €45,052 ευρώ.
Λεπτομέρειες σχετικά με την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με Αρ. 1571 και ημερ. 20 Μαρτίου 2018. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια