Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Αυξάνονται οι προβλεπόμενες ποινές στα αδικήματα επιθέσεων


Με σκοπό την τροποποίηση των άρθρων 243 και 244 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν αδικήματα επιθέσεων, ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ποινές και να υπαχθούν στην τιμωρούμενη συμπεριφορά και όλες οι επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο.Αναφερόμενος στο θέμα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης είπε, σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία, ότι το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε με εισήγηση της Αστυνομίας μετά από περιστατικά επιθέσεων εναντίον μελών της Αστυνομίας αλλά και δημόσιων λειτουργών, και σκοπός του είναι:
1) η τροποποίηση του άρθρου 243 του βασικού νόμου με την αύξηση σε πέντε χρόνια της ποινής του αδικήματος της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη εναντίον οποιουδήποτε θύματος και
2)η τροποποίηση του εδάφιου (β) του άρθρου 244, ώστε να αυξηθεί η προβλεπόμενη ποινή από δύο σε τρία χρόνια και να καλυφθούν στην τιμωρούμενη συμπεριφορά όλες οι επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών οι οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπ.Δικαιοσύνης, με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται η αύξηση των προβλεπόμενων ποινών και περιλαμβάνεται πλέον στην τιμωρούμενη συμπεριφορά κάθε επίθεση, αντίσταση και παρεμπόδιση εναντίον οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του, και όχι μόνο των οργάνων τήρησης της τάξης.
Τα άρθρα 243 και 244 του Ποινικού Κώδικα, όπως έχουν σήμερα:
243-Επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη
Όποιος διαπράττει επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.
244-Επιθέσεις που τιμωρούνται με φυλάκιση δύο χρόνων
Όποιος-
(α) επιτίθεται εναντίον άλλου με σκοπό διάπραξης κακουργήματος ή αντίστασης ή ματαίωσης της νόμιμης σύλληψης ή κράτησης του εαυτού του ή άλλου για κάποιο ποινικό αδίκημα ή
(β) επιτίθεται ή αντιστέκεται ή εσκεμμένα παρεμποδίζει όργανο τήρησης της τάξης κατά την κανονική εκτέλεση του καθήκοντος του ή άλλο που παρέχει συνδρομή σε τέτοιο όργανο τήρησης της τάξης ή
(γ) επιτίθεται εναντίον άλλου κατά την επιδίωξη παράνομης συνεργασίας ή συνωμοσίας για την αύξηση των ημερομισθίων ή σχετικά με οποιοδήποτε επάγγελμα, επιχείρηση ή βιομηχανία ή σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδιαφέρεται ή που απασχολείται με αυτά ή
(δ) επιτίθεται, αντιστέκεται ή παρεμποδίζει πρόσωπο κατά τη νόμιμη εκτέλεση εντάλματος ή τη νόμιμη κατάσχεση, με σκοπό διάσωσης περιουσιακού στοιχείου που κατασχέθηκε νόμιμα δυνάμει τέτοιου εντάλματος ή τέτοιας κατάσχεσης ή
(ε) επιτίθεται εναντίον άλλου λόγω πράξης που διαπράχτηκε από εκείνο που έγινε η επίθεση, κατά την εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο του επιβεβλημένου καθήκοντος του,
είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων.

Σχόλια