Μειωμένος ο αριθμός των ληστειών και δολοφονιών στην Κύπρο


Μείωση κατά 24% των ληστειών που καταγράφηκαν από την Αστυνομία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των ετών 2011 και 2017 δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Μεταξύ των ετών 2008 και 2011 είχε σημειωθεί μικρή αύξηση 4%.
Στην Κύπρο το 2017 ο αριθμός των ληστειών ήταν μόλις 14 ανά 100.000 κατοίκους, μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ.
Ο μεγαλύτερος αριθμός ληστειών ανά 100 000 κατοίκους παρατηρήθηκε στο Βέλγιο (167), στη Γαλλία (150), στην Ισπανία (144), στην Αγγλία και στην Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο) (132) και στην Πορτογαλία (115). Αντίθετα οι λιγότερες ληστείες παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (16), στην Εσθονία και στην Τσεχία (15), την Κύπρο (14), τη Σλοβενία (12), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (9).
Ο αντίστοιχος αριθμός για την Ελλάδα ήταν 40.
Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ
Όσον αφορά στις δολοφονίες, υπήρξε μείωση στην ΕΕ ανάμεσα στα έτη 2008 και 2017 (από 6329 σε 5155). Στην Κύπρο έγιναν 7 εγκλήματα το 2017. Πρώτες σε αριθμό δολοφονιών το 2017 είναι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δειτε το σχετικό πίνακα εδώ

Σχόλια