Διεθνής (Αστική) Απαγωγή Παιδιών


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας διοργανώνει διάλεξη με θέμα: ''Διεθνής (Αστική) Απαγωγή Παιδιών", η οποία θα δοθεί από τον Έντιμο Πρόεδρο του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κ. Σωτήρη Λιασίδη.
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, ώρα 18:00 - 20:00 στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου στην Αγία Παρασκευή, αίθουσα Σόλωνα Τριανταφυλλίδη.
Η διάλεξη αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017.

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter