Ανακοίνωση Διοικητικού Δικαστηρίου- Αλλαγή ωρών συνεδριάσεων

To Διοικητικό Δικαστήριο ανακοινώνει ότι, από 1ην Νοεμβρίου 2019 οι πιο κάτω Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου θα συνεδριάζουν στις ακόλουθες ώρες: 
Γ. Σεραφείμ, Δ.Δ.Δ. 8.45 π.μ.
Ε. Μιχαήλ, Δ.Δ.Δ.  9.15 π.μ.

Σχόλια