Ανιχνευτές μετάλλων και ακτινοδιαγνωστικά συστήματα θα εγκατασταθούν στα δικαστήρια της Κύπρου


Συστήματα Ανιχνευτή Μετάλλων και Ακτινοδιαγνωστικά Συστήματα αναμένεται να εγκατασταθούν σε όλα τα δικαστήρια της Κύπρου, όπως αναφέρεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών , Επικοινωνιών και Έργων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως Αναθέτουσα Αρχή, ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου, σήμερα 4 Νοεμβρίου 2019, με την εταιρεία «Galatariotis Technical Ltd» για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 7ετή συντήρηση Συστημάτων Ανιχνευτή Μετάλλων και Ακτινοδιαγνωστικών Συστημάτων για τις Ανάγκες της Δικαστικής Υπηρεσίας με το συνολικό Ποσό Σύμβασης €961.169,95 πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Εγκατάσταση Αψίδων Ανίχνευσης Μετάλλων, Ακτινοδιαγνωστικών Μηχανών και Ανιχνευτών Μετάλλων Χειρός στις εισόδους των Δικαστηρίων παγκυπρίως».
Τελικός Δικαιούχος του έργου είναι η Δικαστική Υπηρεσία και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Με την υλοποίηση της σύμβασης αναμένεται να εγκατασταθούν σε παγκύπρια βάση σε όλα τα Δικαστήρια Συστήματα Ανιχνευτή Μετάλλων και Ακτινοδιαγνωστικά Συστήματα για τις ανάγκες της Δικαστικής Υπηρεσίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Αστυνομική Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 90% και από εθνικούς πόρους κατά 10%».

Σχόλια