Απορρίφθηκε η προσφυγή πρώην διευθυντή των Φυλακών- Του είχε επιβληθεί ποινή αναγκαστικής αφυπηρέτησης λόγω απόδρασης ισοβίτη


Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του πρώην Διευθυντή Φυλακών Μ.Χ. κατά της απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την οποία του επέβαλε την ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης σε σχέση με την υπόθεση απόδρασης του ισοβίτη Α.Κ. από ιδιωτικό νοσοκομείο το 2008.
Με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η οποία επικυρώθηκε κατ’ έφεση από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο τότε διευθυντής κρίθηκε ένοχος για τα ποινικά αδικήματα της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος και της κατάχρησης εξουσίας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 μηνών.
Συγκεκριμένα, ο Μ.Χ. κρίθηκε ένοχος επειδή ενώ ήταν Διευθυντής Φυλακών και υπό την ιδιότητά του αυτή ήταν υπεύθυνος για τη νόμιμη κράτηση του ισοβίτη, ο οποίος κρατείτο σε ιδιωτικό νοσοκομείο για λόγους υγείας, από το οποίο όμως απέδρασε την 12.12.2008, εντούτοις εσκεμμένως δεν έλαβε όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς κράτησης και φύλαξης του ισοβίτη.
«Εσκεμμένως δεν μερίμνησε ώστε να ελέγχονται οι επισκέψεις που εγίνοντο στον ισοβίτη, με αποτέλεσμα αυτός να δέχεται επισκέψεις από διάφορα πρόσωπα ανεξέλεγκτα και χωρίς περιορισμούς, εσκεμμένως δεν μερίμνησε ώστε οι επικοινωνίες του ισοβίτη να ελέγχονται και να διεξάγονται κατά τον επιτρεπόμενο τρόπο, με αποτέλεσμα αυτός να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο και να έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο, εσκεμμένως δεν μερίμνησε ώστε ο ισοβίτης να κρατείται υπό τις επιβαλλόμενες συνθήκες, με αποτέλεσμα αυτός να διαμένει στο ίδιο δωμάτιο με τη σύζυγό του χωρίς κανένα περιορισμό και επέτρεψε σε συγκεκριμένη ημερομηνία στον ισοβίτη να κατέχει κινητό τηλέφωνο».
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας γνωμάτευσε στη συνέχεια ότι τα εν λόγω αδικήματα ενέχουν έλλειψη τιμιότητας και ως εκ τούτου η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας του επέβαλε την ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης, από 11.11.2014.
Ο αιτητής προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της εν λόγω απόφασης προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, τη θέση ότι η φύση των αδικημάτων για τα οποία καταδικάσθηκε εμπίπτει στην κατηγορία των αδικημάτων της παράβασης του υπηρεσιακού καθήκοντος και όχι στην κατηγορία των αδικημάτων, τα οποία ενέχουν έλλειψη τιμιότητας.
Από την πλευρά της, η δικηγόρος της Δημοκρατίας υποστήριξε την ορθότητα της γνωμάτευσης του Γ. Εισαγγελέα η οποία βασίστηκε στις αποφάσεις του Δικαστηρίου με τις οποίες διαπιστώθηκε το εσκεμμένο της συμπεριφοράς του κ. Χ. κάτι που, όπως αναφέρεται, «καταδεικνύει το προμελετημένο και ηθελημένο της συμπεριφοράς του, η οποία εμπεριέχει υπό τις περιστάσεις και έλλειψη τιμιότητας λόγω και της υψηλής ιεραρχικά θέσης την οποία αυτός κατείχε…».
Το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι «η κρίση εν προκειμένω ότι τα αδικήματα στα οποία καταδικάστηκε ο αιτητής ενέχουν το στοιχείο της έλλειψης τιμιότητας, ήταν υπό τις περιστάσεις ευλόγως επιτρεπτή», απορρίπτοντας την προσφυγή και επικυρώνοντας την απόφασή της ΕΔΥ. (KΥΠΕ/politis.com.cy)

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter