Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πολυπλοκότητα του και η ανεπιτυχής προσπάθεια αναθεώρησής του, τo 1963


Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πολυπλοκότητα του και η ανεπιτυχής προσπάθεια αναθεώρησής του, τo 1963 (Ανατύπωση 2019) /Συγγραφέας: Χ.Λοττίδης
Μετά την εξάντληση της Α’ έκδοσης του έργου με τίτλο «Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πολυπλοκότητα του και η ανεπιτυχής προσπάθεια αναθεώρησής του, τo 1963», του Δικηγόρου Χρίστη Θ. Λοττίδη, το βιβλίο ανατυπώνεται με προσθήκη προλόγου από τον κ. Ανδρέα Δημητρόπουλο, Ομ. Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το έργο αποτελεί μια κατ΄ άρθρο ανάλυση του Κυπριακού Συντάγματος. Ειδικότερα, αξιολογείται από τον συγγραφέα το Σύνταγμα του 1960 και η απόπειρα αναθεώρησης του το 1963, στα πλαίσια της δεδομένης ιστορικής στιγμής.
Τέλος, το σύγγραμμα αυτό αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο στη σημερινή κρίσιμη πολιτική στιγμή που διανύουμε, αφού υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις στη διεθνή σκηνή ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι δύσκολη αλλά όχι αδύνατη υπόθεση.
Πρόλογος: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, Ανδρέας Ν. Λοβέρδος, Δημήτρης Μέλισσας (εκδόσεις Σάκκουλα)

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter