118 δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία για 5 θέσεις στην ΑΗΚ: Με κλήρωση έγινε η επιλογή


Πολύ μεγάλο ήταν  το ενδιαφέρον για την προκήρυξη αγοράς νομικών υπηρεσιών στην οποία προχώρησε η ΑΗΚ, συμμορφούμενη με τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην έκθεση της οποίας γινόταν λόγος για υψηλές αμοιβές σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία με τα οποία ο οργανισμός είχε συνεργασία εδώ και δεκαετίες.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, αφού προηγήθηκε διαδικασία επεξηγήσεων ως προς τους όρους και άλλες λεπτομέρειες του έργου που ζητούσε η ΑΗΚ, τελικά επέδειξαν ενδιαφέρον μέσω της καθορισμένης διαδικασίας συνολικά 118 δικηγορικά γραφεία και δικηγόροι .
Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον η ΑΗΚ, αποφάσισε να προχωρήσει στην πρόσληψη τελικά πέντε δικηγορικών γραφείων ή δικηγόρων ανά επαρχία με τους οποίους θα συνεργάζεται, ενώ επιλέγηκε ως πιο δίκαια η διαδικασία της κλήρωση, η οποία έγινε ενώπιον των μελών του δ.σ της ΑΗΚ και εκπροσώπων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου πρόσφατα ανάμεσα σε όσους πληρούσαν τα κριτήρια που έθεσε η ΑΗΚ. (πηγή: Φιλελεύθερος)

Σχόλια