Υποχρεωτική Θεραπεία Ουσιοεξαρτώμενων στην Κύπρο


Του Αλέξανδρου Κληρίδη, δικηγόρου
Ο Νόμος περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων του 2016 (Ν. 41(I)/2016) χρήζει τροποποίησης καθώς και να αφαιρεθεί η οποιαδήποτε διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου να εκδίδει διάταγμα υποχρεωτικής θεραπείας όταν υπάρχουν σύμφωνες γνώμες γιατρών που να παρουσιάζουν του Δικαστηρίου την αναγκαιότητα τέτοιου διατάγματος.
Παρόμοια διαδικασία στην παρούσα φάση (2019) εφαρμόζεται στις διαδικασίες υποχρεωτικής νοσηλείας λόγω ψυχιατρικών, οπού το Δικαστήριο όταν έχει έκθεση από τους ψυχίατρους ότι το άτομο που έχει ενώπιον είναι κίνδυνος για τον εαυτό του και τους γύρω του, τότε σχεδόν αμέσως διατάσσει την νοσηλεία του ατόμου.
Η τοποθέτηση μας δικαιολογείται ακόμα περισσότερο στο ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, ούτε ως ειδικός μάρτυρας για να μπορεί να έχει διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει διαφορετικά από τυχών κατάληξη των ειδικών. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον νομo και να δηλώνεται ότι όταν το άτομο θεωρηθεί ότι χρήζει υποχρεωτικής θεραπείας τότε αυτό θα πρέπει να μεταφέρεται απευθείας σε πρόγραμμα.
Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε παραδείγματα, ακόμα και πολύ πρόσφατα, τα οποία προκάλεσαν σοκ στην κοινωνία μας όπου Δικαστήριο σταμάτησε θεραπεία για να επιβάλει άμεση ποινή φυλάκισης.
Οι Δικαστές, με την διακριτική ευχέρεια που τους παρέχει σήμερα ο νόμος, θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια να ενημερώνονται καλύτερα για το αποτέλεσμα που έχει τέτοιου είδους διάταγμα. Δεν θα πρέπει πλέον να αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας αλλά απλής εφαρμογής άρθρου που να αναγκάζει την παραπομπή ατόμου σε υποχρεωτική θεραπεία όταν αυτή συστήνεται από τους γιατρούς.
Οι κεντρικές φυλακές στην παρούσα φάση δεν έχουν εξειδικευμένα υποχρεωτικά προγράμματα τα οποία να μπορούν να βοηθήσουν εξαρτημένα άτομα με αποτέλεσμα είτε να στείλουν τα άτομα σε εξωτερικές κλινικές είτε απλά τα εξαρτημένα άτομα απλά να μένουν στις κεντρικές φυλακές με τρομερές ανησυχίες αναφορικά με την σωματική και ψυχική τους υγεία.
Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη του Αλ.Κληρίδη με τίτλο «Υποχρεωτική Θεραπεία Ουσιοεξαρτώμενων στην Κύπρο» εδώ

Σχόλια