Θέσεις Νομικών Συμβούλων στο Τμήμα Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο Νομικών Συμβούλων για περίοδο δεκαπέντε μηνών με δικαίωμα ανανέωσης μιας φοράς για την ίδια περίοδο, ως καθορίζεται στην συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2020, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στο Τμήμα Φορολογίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hq@tax.mof.gov.cy, αναγράφοντας ευκρινώς στο φάκελο «Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου.Σχόλια

Ο χρήστης Ερμής Κ. Νεοκλέους είπε…
Έριξα μια ματιά στο προσχέδιο της συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας και των Νομικών Συμβούλων που θα επιλεγούν για πρόσληψη, και δεν άντεξα να προχωρήσω στη δεύτερη σελίδα, όταν είδα πόσα γλωσσικά λάθη περιείχε η πρώτη σελίδα.

Χαιρετισμούς στον κ. Γιάννη Τσαγκάρη από έναν πρώην συνάδελφο.

Ερμής Νεοκλέους 99630978