Προκήρυξη δύο (2) νέων θέσεων Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δύο (2) νέες θέσεις Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Σχόλια