Πρόσληψη καθηγητή στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου


H Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επιθυμεί να προσλάβει ειδικευμένους ακαδημαϊκούς στο βαθμό του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στον κλάδο «Εισαγωγή στο Δίκαιο με εξειδίκευση στην Ιστορία του Δικαίου».
Για τον βαθμό του Λέκτορα απαιτείται ουσιαστική απόδειξη ικανότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
Για το βαθμό του Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται τουλάχιστον 3 χρόνια συνεχούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής εμπειρίας σε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων μέχρι Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.

Σχόλια