Στις 25 Μαϊου οι εξετάσεις των δικηγόρων - Αναλυτικό πρόγραμμα


Το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε τις ημερομηνίες για διεξαγωγή κατά το έτος 2020 των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου. Η έναρξη των εξετάσεων ορίστηκε για τις 25 Μαϊου 2020 στις 15.00 και θα ολοκληρωθούν στις 5 Ιουνίου 2020. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2020 είναι η 30ή Απριλίου 2020. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 8 Ιουλίου 2020. Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 23η Ιουλίου 2020.

Σχόλια