Είσοδος δικηγόρων και κοινού στο Ανώτατο Δικαστήριο (ανακοίνωση)

Ανακοίνωση με οδηγίες σχετικά με την είσοδο δικηγόρων και κοινού στο Ανώτατο Δικαστήριο εκδόθηκε από το τελευταίο στις 18.3.2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα επιτρέπεται η είσοδος αποκλειστικά σε άτομα που έχουν εργασία σε:
-Αίθουσες δικαστηρίων: μόνο όσα άτομα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της/των υπόθεσης/ων
-Πρωτοκολλητεία Ανωτάτου και Διοικητικού δικαστηρίου: έξι (6) άτομα συνολικά
-Αρχείο: 1 (ένα) άτομο
-Λογιστήριο: 1(ένα) άτομο.

Σχόλια