Τα Εντυπα Α και Β που απαιτούνται για τις κατ' εξαίρεση μετακινήσεις - Εγκύκλιος


Με βάση το από 23 Μαρτίου 2020 αρ.9 διάταγμα που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας, βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 για τον Καθορισμό Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την υπ αρ.1610/24.3.2020 Εγκύκλιο με θέμα «Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο».
Στην εγκύκλιο επισυνάπτονται τα Έντυπα Α (Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου) και Β (Δήλωση κατ’εξαίρεση μετακίνησης πολιτών). Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σε κάθε περίπτωση μετακίνησης οι εργαζόμενοι/πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο και συμπληρωμένο το ανάλογο για την κάθε περίπτωση έντυπο ή απαντητικό μήνυμα sms (για την περίπτωση μετακίνησης πολιτών) για σκοπούς ελέγχου των μετακινήσεών τους από την αστυνομία. Δείτε την εγκύκλιο και τα επισυναπτόμενα έντυπα εδώ

Σχόλια