Νέο διάταγμα για τον κορωνοϊό: Καθορισμός ανώτατης τιμής για αντισηπτικά, μάσκες και θερμόμετρα


Νέο διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ) και (δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ.260 για τον Καθορισμό Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Μαρτίου 2020. Σύμφωνα με το 4ο διάταγμα, αφενός καθορίζεται η ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης για τα Αντισηπτικά , τις Μάσκες και τα Θερμόμετρα, αφετέρου αποφασίστηκε από 18 Μαρτίου 2020 μέχρι 30 Απριλίου 2020:
α) η απαγόρευση επισκεπτηρίων σε ασθενείς σε όλα τα ιδιωτικά και κρατικά νοσηλευτήρια.
β) η αναστολή λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων
γ) η συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης με υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο (drive-through) και
δ) η απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες σε χώρους εργασίας.
Δείτε το διάταγμα εδώ

Σχόλια