Πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστηµονων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τµήµα Νομικής, καθορισµένης διάρκειας µε σύµβαση µερικής απασχόλησης ορισµένου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν τα εξής αντικείμενα:
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 9 Ιουνίου 2020.
(για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ στο κάθε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα)

Σχόλια