Διορίστηκε δικηγόρος χωρίς να έχει πτυχίο Νομικής


To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στην Ελλάδα κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν υφίσταται υποχρέωση αποδοχής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης υποβληθείσας αίτησης παραίτησης δικηγόρου, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει πτυχίο Νομικής Σχολής ή ανάκλησης του διορισμού του ως δικηγόρου.
Μετά την αμετάκλητη καταδίκη του εν λόγω δικηγόρου για αδίκημα το οποίο αποτελεί κώλυμα διορισμού (πλαστογραφία, απόπειρα απάτης και υπεξαίρεση), το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη απώλειας της δικηγορικής του ιδιότητας (ομόφωνα), και, ως εκ τούτου, παρέλκει η αποδοχή της μεταγενεστέρως υποβληθείσας παραίτησής του (κατά πλειοψηφία). Περαιτέρω, με δεδομένη τη διαπίστωση ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο του διορισμού του, ως δικηγόρου, ο ως άνω δεν κατείχε πτυχίο Νομικής Σχολής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα πρέπει να προβεί και σε ανάκληση του διορισμού του ως δικηγόρου (ομόφωνα), για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας διορισμού του (κατά πλειοψηφία ). (πηγή:legalnews24.gr)

Σχόλια