Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Πρόεδρο της Κύπρου

H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, υπέβαλε στις 24.7.2020 στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη τις Ετήσιες Εκθέσεις του Γραφείου για τα έτη 2018 και 2019, καθώς και την Έκθεση με τις δράσεις για τη διετία 2018 & 2019, υπό την αρμοδιότητά ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΝΡΜ).

Εκ των σημαντικότερων γεγονότων που στιγμάτισαν τη δράση του Γραφείου το οποίο αποτυπώνεται  σε ξεχωριστό Κεφάλαιο στη Ετήσια Έκθεση του 2019, αποτέλεσε η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο θάνατο τον ανήλικο Στ. Κ. και η ετοιμασία της σχετικής έκθεσης. Τα ευρήματά της προσδοκείται ότι, πέραν από τη τιμωρία των υπευθύνων, θα αποτελέσουν και το έναυσμα για μια ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία και νοοτροπία των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (NPM) έλαβαν χώρα  πολύ-επίπεδες δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, κατά την περίοδο 2018-2019, οι οποίες εκτείνονταν από επισκέψεις σε αστυνομικά κρατητήρια, στις Κεντρικές Φυλακές, σε χώρους φιλοξενίας προσώπων τρίτων χωρών, σε στέγες ηλικιωμένων  και σε ψυχιατρικές κλινικές, αλλά και δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης. Σημειώνεται δε ότι, οι δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης για τα έτη 2018 – 2019 περιλαμβάνονται και σε ξεχωριστή έκδοση, η οποία έχει μεταφραστεί και διαβιβαστεί ήδη στην αρμόδια Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT), η οποία εξέφρασε την ικανοποίηση της με πολύ θετικά σχόλια.

Διαβάστε ακόμα: Υποχρέωση του κράτους αποζημίωσης θυμάτων εγκλημάτων βίας - Το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μόνο συμβολικό

Σημαντικός σταθμός για το 2018 αποτελεί  το γεγονός της ετοιμασίας και έκδοσης του   «Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία», υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, ο οποίος υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθησε διάχυση του σε όλο το δημόσιο τομέα. Σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στην εργασία στη δημόσια υπηρεσία, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτρόπου για τα έτη 2018 και 2019, καθώς και η ξεχωριστή Έκθεση για την διετία 2018 & 2019 ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΝΡΜ), βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου: www.ombudsman.gov.cy

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ


Σχόλια