Θέση Νομικού στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με ετήσιο μισθό 57.696,21 ευρώ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ανώτερου Νομικού Λειτουργού (Κεντρική Διοίκηση) για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι 57.696,21 ευρώ που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις.Υποβολή αιτήσεων μέχρι 28 Αυγούστου, ώρα 14.30

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια