Μίσθωση υπηρεσιών 25 Συμβούλων, μεταξύ των οποίων και Δικηγόρων, από τη Νομική Υπηρεσία για την Ερευνητική Επιτροπή των πολιτογραφήσεων

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την πρόθεση της να προχωρήσει με τη μίσθωση υπηρεσιών 25 Συμβούλων των ειδικοτήτων Δικηγόρων, Λογιστών/Ελεγκτών και Οικονομολόγων, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, η οποία διορίστηκε από το Γενικό Εισαγγελέα, δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, Κεφ. 44  σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 406/2020 και Κ.Δ.Π. 467/2020, και προσκαλεί πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις ειδικότητες και τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται στην πρόσκληση, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η περίοδος παροχής των υπηρεσιών καθορίζεται σε έξι (6) εβδομάδες με δικαίωμα ανανέωσης για περαιτέρω δύο (2) εβδομάδες, ως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών».

Δείτε περισσότερα εδώ

(πηγή:Π.Δ.Σ.)

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter