Αναστέλλεται επ' αόριστον το i-justice

Την αναστολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος i-justice ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ημερ.4.2.2021 αναφέρει τα εξής:

"Ανακοινώνεται ότι, μετά από συνεννόηση με όλους τους εμπλεκομένους παράγοντες, αποφασίστηκε η αναστολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης (i-justice), η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Φεβρουαρίου, 2021. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο, αφού λήφθηκαν υπόψη και οι ανησυχίες σε σχέση με διάφορα θέματα που ανέκυψαν κατά την εικονική χρήση του. Η εικονική χρήση του συστήματος θα συνεχίσει, για σκοπούς εκπαίδευσης και εξοικείωσης με αυτό των χρηστών. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα ή διακοπή της εικονικής χρήσης του θα ανακοινώνεται μέσω του ιδίου του συστήματος".

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter