Οι νέοι νόμοι για την προστασία από παρενόχληση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας

Δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαϊου 2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι εξής νέοι νόμοι:
α. Ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2021.
β. Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.

Σχόλια