Αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες από 19.1.2022 λόγω πανδημίας covid-19

Αναστέλλονται οι χρονικές προθεσμίες για την καταχώρηση οποιουδήποτε δικογράφου ή άλλου εγγράφου ή αιτήσεως, ή γενικά για την τέλεση ή την διεκπεραίωση οποιουδήποτε δικονομικού βήματος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και μέχρι την έκδοση νέων διαδικαστικών κανονισμών. Ειδικότερα εκδόθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 2022 και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 21η Ιανουαρίου 2022 οι εξής Διαδικαστικοί Κανονισμοί:

  • ο περί Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  • ο περί Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  • ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  • ο περί Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  • ο περί Εφέσεων (Προδικασία, Περιγράμματα Αγορεύσεων, Περιορισμός του Χρόνου των Προφορικών Αγορεύσεων και Συνοπτική Διαδικασία για την Απόρριψη Προδήλως Αβάσιμων Εφέσεων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  • ο περί Εφέσεων (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  •  ο περί Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Ναυτοδικείου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  • ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  • ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022
  • ο περί Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Έκδοσης Ενταλμάτων Προνομιακής Φύσεως) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022 

Σχόλια