Στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού: Τί προβλέπει η προτεινόμενη Οδηγία 2022/0117 (COD) (σεμινάριο)

Ο Νομικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 18:00 στην Αίθουσα Β108, Κτήριο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, σεμινάριο επιμόρφωσης σχετικά με την Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/0117 (COD) που στοχεύει στην αντιμετώπιση των στρατηγικών αγωγών “SLAPPS” (Στρατηγικές Αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού).

Τo σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος PATFox (Pioneering Anti-Slapp Training for Freedom of Expression), σε συνεννόηση με την κ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Συντονίστρια του έργου στην Κύπρο και Καθηγήτρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)