Aπορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφυγή δημοσίου υπάλληλου που απολύθηκε από την υπηρεσία του

Στην υπόθεση P. v. Cyprus (αρ. προσφυγής 71148/10) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά την προστασία της περιουσίας. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας
αυτού παρά μόνο για λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους, υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, όρους. Οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα παντός Κράτους να θέσει σε ισχύ νόμους που κρίνει αναγκαίους για τη ρύθμιση της χρήσης αγαθών συμφωνα προς το δημόσιο συμφέρον ή προς εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων.
Στην συγκεκριμένη υπόθεση που κλήθηκε να κρίνει το ΕΔΔΑ, ο προσφεύγων ήταν Κύπριος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχασε αυτοδικαίως τα προνόμια της συνταξιοδότησης από την υπηρεσία του όταν απολύθηκε μετά από πειθαρχική διαδικασία που κινήθηκε εναντίον του το έτος 2005. Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας και της σοβαρότητας των αδικημάτων που διέπραξε ο προσφεύγων, συμπεριλαμβανομένων 223 συνολικά ποινικών κατηγοριών μεταξύ των οποίων για απάτη, απόκτηση χρημάτων με απατηλά μέσα, αλλοίωση επιταγών και κατάχρηση εξουσίας, σε σχέση με τις συνέπειες των επιβληθέντων πειθαρχικών μέτρων, το δικαστήριο έκρινε ότι η επιβάρυνση του προσφεύγοντος, δηλ. η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και η εκδίωξη του από την υπηρεσία, δεν ήταν υπέρμετρη και για το λόγο αυτό απέρριψε την προσφυγή.
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης (στα αγγλικά) εδώ

Σχόλια