Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Τουρκία δεν εφαρμόζει πλήρως τη Συμφωνία Σύνδεσης όσο αφορά στην Κύπρο

Στις σχέσεις Τουρκίας και Κύπρου γίνεται λόγος μεταξύ άλλων στην αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία για το έτος 2016. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, η Τουρκία παρά το γεγονός ότι εκφράζει την υποστήριξή της για τις συνομιλίες σχετικά με την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, καθώς και για τις προσπάθειες του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ωστόσο, δεν έχει ακόμη εκπληρώσει την
υποχρέωσή της να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης και δεν έχει άρει όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην άμεση μεταφορική σύνδεση με  την Κύπρο.
Στην αναφορά μάλιστα επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος στην εξομάλυνση των διμερών σχέσεων με τη Κυπριακή Δημοκρατία. Τα συμπεράσματα για την Τουρκία που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων) στις 11 Δεκεμβρίου 2006 και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2006 παραμένουν σε ισχύ. Αυτά ορίζουν ότι δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις σε οκτώ κεφάλαια[1] σχετικά με περιορισμούς της Τουρκίας όσο αφορά στην Δημοκρατία της Κύπρου και κανένα κεφάλαιο δεν θα κλείσει έως ότου η Επιτροπή επιβεβαιώσει ότι η Τουρκία έχει εφαρμόσει πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης.
Και τη αναφορά καταλήγει ότι η Τουρκία πρέπει να δεσμευθεί απερίφραστα για τις σχέσεις καλής γειτονίας, τις διεθνείς συμφωνίες, καθώς και για την ειρηνική επίλυση των διαφορών σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, εφόσον είναι αναγκαίο, στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ έχει εκφράσει για άλλη μια φορά τη σοβαρή ανησυχία της και έχει καλέσει την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια που στρέφεται κατά κράτους μέλους και κάθε είδους προστριβές ή ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. (πηγή: http://europa.eu). Δείτε την Αναφορά της ΕΕ για την Τουρκία εδώ


[1] Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης,  αλιείας, πολιτικής μεταφορών,  τελωνειακής ένωσης και εξωτερικών σχέσεων.

Σχόλια