Να ζητηθεί από τις τράπεζες η αφαίρεση των παράνομων χρεώσεων των δανείων καλεί ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών

Στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (βλ.σχετικά εδώ) αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών Κύπρου (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.), σύμφωνα με την οποία αναγνωρίστηκε ως καταχρηστική και εξ’υπαρχής άκυρη η ρήτρα κατώτατου ποσοστού κυμαινόμενου επιτοκίου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι κυπριακές τράπεζες εφάρμοζαν παρόμοια πρακτική και έτσι οι κύπριοι δανειολήπτες δεν επωφελούντο από τη μείωση του βασικού επιτοκίου τους που
άρχισε να μειώνεται από τα τέλη του έτους 2009 έως και σήμερα. Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. καλεί αφενός τους δανειολήπτες να απαιτήσουν γραπτώς από την Τράπεζα τους να αφαιρέσει όλες τις παράνομες χρεώσεις και να επανακαθορίσει το οφειλόμενο ποσό (δείγμα επιστολής υπάρχει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου) και αφετέρου καλεί τις τράπεζες να αφαιρέσουν από μόνες τους όλες τις υπερχρεώσεις. Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο