Το Νομοσχέδιο για την Καταπολέμηση της Χειραγώγησης Αθλητικών γεγονότων

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το Νομοσχέδιο για την Καταπολέμηση της Χειραγώγησης Αθλητικών γεγονότων. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία πενταμελούς Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Μεταξύ των αδικημάτων που
προβλέπονται και τιμωρούνται είναι η Χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος, η Δωροδοκία- δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού γεγονότος ή αγώνα, η Απαγόρευση διενέργειας στοιχήματος από αθλητές και αθλητικούς παράγοντες, η Παροχή εμπιστευτικής πληροφόρησης και η Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών – Παρεμπόδιση ερευνητικού έργου. Δείτε το Νομοσχέδιο εδώ

Σχόλια