Εξετάσεις Δικηγόρων: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - 22 Μαϊου η έναρξη

Η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο (εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2017). Οι εξετάσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Μαϊου 2017 στις 15.00 με το Ποινικό Δίκαιο και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 2 Ιουνίου. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2017 είναι η 28η Απριλίου 2017. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2017. Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 20η Ιουλίου 2017. Δείτε το Πρόγραμμα και την Αίτηση Συμμετοχής εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Πρόσληψη δύο (2) Νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση