Αποζημίωση σε νύφη που τραυματίστηκε στη γαμήλια δεξίωση πατώντας σε λουλούδια. Υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη του κέντρου

Το Εφετείο Αθηνών (αρ. απόφασης 632/2016) έκρινε επί αγωγής αποζημίωσης ότι ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, όπου ελάμβανε χώρα γαμήλια δεξίωση, για την πτώση και τον τραυματισμό της νύφης, η οποία γλίστρησε στα λουλούδια που έπεφταν στην πίστα. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η πτώση και ο τραυματισμός της ενάγουσας (νύφης) οφείλεται σε υπαιτιότητα του εναγομένου ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης, ο οποίος όχι μόνο ενήργησε αντίθετα τόσο προς την αρχική δέσμευσή του για μη διάθεση λουλουδιών, όσο
και προς τις σχετικές εντολές της ενάγουσας κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης για διακοπή της διάθεσης αυτών, αλλά, αν και διέθετε τα λουλούδια, τα οποία έπεφταν στο πάτωμα, με αποτέλεσμα, από τη συμπεριφορά του αυτή, να δημιουργείται κίνδυνος πτώσης των ατόμων που χόρευαν στην πίστα, σε περίπτωση που πατούσαν τα λουλούδια, δεν φρόντισε, όπως είχε υποχρέωση, να τα απομακρύνει και να διατηρεί τον οικείο χώρο καθαρό, διαμορφώνοντας συνθήκες ασφάλειας στα άτομα που τον χρησιμοποιούσαν. Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση (ιατρικά έξοδα και απώλεια εισοδήματος από εργασία) και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ενώ απέρριψε τα κονδύλια για τις μετακινήσεις με ταξί και τη βελτιωμένη διατροφή.
Δείτε περισσότερα στο legalnews24.gr

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο